NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Spoštovani starši, dragi učenci!

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence, razen za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je preverjanje znanja prostovoljno. Prijavo k nacionalnemu preverjanju znanja uredi šola. Učenci v nižjem izobrazbenem standardu, ki se v skladu z zakonodajo, prostovoljno odločijo za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja oddajo posamično prijavnico na šoli. Učenci s posebnimi potrebami imajo pravico do prilagojenega izvajanja nacionalnega preverjanja znanja.

Podrobnosti o Nacionalnem preverjanjem znanju si lahko preberete na naslednji povezavi:

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Tisztelt szülők, kedves tanulók!

Az országos tudásfelmérés az általános iskola 6. és 9. osztályában folyik. A tudásfelmérésen minden 6. és 9. osztályos tanulónak kötelező részt vennie, kivételek azok a tanulók akik alacsonyabb követelményszintű oktatásban részesülnek, számukra a tudásfelmérés önkéntes. Az országos tudásfelmérésre az iskola jelenti be a tanulókat. Azok a tanulók akik alacsonyabb követelményszintű oktatásban részesülnek, az érvényes jogszabály alapján, önként döntik el, hogy részt vesznek-e az országos tudásfelmérésen és benyújtják az iskolán a bejelentkező lapot. A sajátos nevelést igénylő tanulóknak jogukban áll alacsonyabb követelményszintű országos tudásfelmérőt írni.

Bővebb információt itt találnak:

ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS

 

 

Dostopnost