PODALJŠANO BIVANJE

Učitelji podaljšanega bivanja v šol. letu 2023/2024:
Spomenka Juretič
Roberta Turk
 

 

 

Dostopnost