EKOŠOLA

Koordinator oz. vodja projektnega tima / A projekt csoport vezetője:
Tanja Tratnjek

Člani projektnega tima / A projekt csoport tagjai:
Roberta Turk
Timoteja Omar

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Namen programa je tudi uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), razvijati pozitivne medsebojne odnose ter vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2021/2022:
2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében:
V sklopu programa smo izbrali štiri glavne projekte znotraj programa:

     1. Odpadkom dajemo novo življenje

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem.

     2. Šolska VRTilnica

Ta projekt omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka (pouk v naravi) ali izven šolskih aktivnosti, kot koristno preživljanje prostega časa v zdravem okolju.

     3. Ekobranje za ekoživljenje

S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami med otroci, učenci spodbujamo pozitiven odnos do branja, kreativno mišljenje, razvijamo pozitiven odnos do okolja, spodbujamo različne aktivnosti z ekološkimi vsebinami in še več.

     4. ALTERMED

Na sejmu Altermed – Green Vita, bomo izpostavili pomen zdravja, naš odnos do zdravja ter doživljanje in pojmovanje zdravja kot vrednoto. Predstavili se bomo z zelišči z našega šolskega ekovrtička ter kaj vse naredimo iz njih.

 

Spletna stran “Ekošole”: https://ekosola.si/

Dostopnost