EKOŠOLA

Koordinator oz. vodja projektnega tima / A projekt csoport vezetője:
Tanja Tratnjek

Člani projektnega tima / A projekt csoport tagjai:
Roberta Turk
Mojca Jereb

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Namen programa je tudi uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), razvijati pozitivne medsebojne odnose ter vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2021/2022:
2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében:
V sklopu programa smo izbrali štiri glavne projekte znotraj programa:

     1. Odpadkom dajemo novo življenje
a. Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem.

     2. Likovni natečaj za kreativne izdelke
a. Pri tem projektu otrokom, učencem, dijakom in študentom puščamo prosto pot da izrazijo svojo domišljijo in razvijajo kreativnost na eno od razpisanih tem: PODNEBNE SPREMEMBE, IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL, TRAJNOSTNA MOBILNOST, MLEKO.

     3. Šolska VRTilnica
a. Ta projekt omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka (pouk v naravi) ali izven šolskih aktivnosti, kot koristno preživljanje prostega časa v zdravem okolju.

Spletna stran “Ekošole”: https://ekosola.si/

Dostopnost