ZDRAVA ŠOLA

Koordinator oz. vodja projektnega tima/ A projekt csoport vezetője:
Arpad Fodor

Projekt zdrava šola bomo tudi letos zastavili v najširšem pomenu besede zdravja, kot ga opredeljuje svetovna zdravstvena organizacija:
»Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali napake«.

Projekt bo vključeval tudi vse dotične udeležence, na prvem mestu z našimi učenci, učitelji, varuhi in strokovnimi sodelavci, vanj pa bomo vključili tudi starše naših otrok in tudi širšo lokalno skupnost. Naša prizadevanja za zdravo šolo in zdravo, povezano skupnost bomo v tem letu razširili tudi v sklopu projekta Motivage, preko katerega se bomo trudili za povezovanje in reaktiviranje starejših občanov, upokojencev, hkrati pa za inkluzijo naših otrok v lokalni skupnosti. Izvajanje projekta »Zdrava šola« bo potekalo v izvedbi strokovnih delavcev DOŠ II Lendava v sodelovanju s številnimi zunanjimi inštitucijami in strokovnjaki. V tem letu seveda v meri in obsežnosti, kolikor bodo to epidemiološke razmere dovolile.

Dostopnost