UNESCO

UNESCO vrtički: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

Na naši šoli pri izbiri projektov izhajamo iz otrok, njihovih sposobnosti in močnih področij. Naše učence, otroke s posebnimi potrebami, učimo za življenje in jih pripravljamo na čim večjo samostojnost v življenju. Priprava in izbira hrane je eden od pomembnih delov samostojnega življenja. Spodbuja nas tudi dejstvo, kako pomembna postajata v današnjem času samooskrba in lokalno okolje.

Za sodelovanje v omenjenem projektu smo se odločili, ker te dejavnosti že tako izvajamo. Imamo svoj zeliščni vrt in zelenjavni vrtiček. Kakor avtorji projekta, tudi mi želimo otroke spodbuditi za opazovanje narave, jih navdušiti, da preživijo čim več časa na prostem, jih seznaniti in razumeti, da nam narava lahko veliko nudi in nas veliko nauči. Ob raziskovanju in opazovanju rastlin in živali v naši okolici in šolskem vrtu se učimo živeti z naravo, se učimo odgovornosti do okolja in skrbi za svoje zdravje. Učenci so se ob tem naučili nekaj osnovnih opravil na vrtu ter odgovornosti do rastlin.

V jesenskih mesecih smo v sklopu dneva dejavnosti z učenci druge in tretje triade uredili naše visoke grede ter zeliščni vrtiček. Učenci so se ob tem spomnili, kaj vse počnemo jeseni na vrtičku. Tako so v eni skupini pripravljali šolski ekovrtiček za jesen in zimo: pobrali pridelke, ga počistili, dodali svežo zemljo, zasadili zimsko solato, posejali rukolo, špinačo in redkvico. V drugi skupini so pa trebili buče, dali sušit semena in iz njih izrezali kreativne in strašne buče.

Slike povedo več kot besede:

Poskrbeli smo tudi za zasaditev visokih gred. Zasadili smo zimsko solato, posejali rukolo, špinačo in redkvico. Poskrbeli smo še za naša dva paradižnika, ki sta še vztrajala na gredi.

Naš jesenski trud je že zgodaj pomladi obrodil sadove. Tako smo spomladi že pobirali svojo solato ter s tem obogatili naša šolska kosila.

Spomladi smo najprej očistili vrtiček, osvežili zemljo v visokih gredah ter ji dodali hranilne snovi iz našega kompostnika. Na tako urejene grede smo zasejali korenček, peteršilj, baziliko, solato. Medtem smo se posladkali še s prvimi jagodami in malinami.

Ker pa je delo na vrtu še bolj prijetno ob dobri malici, smo si pripravili »focaccio« z rožmarinom ter skutin namaz z drobnjakom, seveda z našega zeliščnega vrtička.

Zdaj pa pridno skrbimo za naše rastline in se veselimo novih dobrot na krožnikih.

 

 


 

 

SODELOVANJE V UNESCO PROJEKTU OŠ KAPELA

ŽIVIMO SKUPAJ  2022/23

Za sodelovanje v omenjenem projektu smo se odločili, ker te dejavnosti že tako izvajamo in ves čas sledimo temeljnim ciljem projekta, predvsem ciljem kot so razvijanje spoštovanja do sebe, drugih in okolja, ohranjanje pristnosti in sožitje med generacijami ter učenje od starejših, spodbujanje  k recikliranju in ponovni uporabi surovin/materialov ter spodbujanje k naravni samooskrbi.

Učence učimo za življenje, predvsem o življenju v domačem okolju. K temu spadajo tudi nekatera opravila, značilna za našo pokrajino kot sta vinogradništvo in sadjarstvo. V letošnjem šolskem letu smo tema dejavnostma posvetili nekaj več pozornosti. Dotaknili smo se tudi življenja naših dedkov in babic, ki so ta opravila opravljali nekoliko drugače.

Az említett projektben való részvétel mellett azért döntöttünk, mert ezeket a tevékenységeket már amúgy is műveljük, és így folyamatosan követjük a projekt alapvető céljait. Különös tekintetet fordítunk az önmagunk, mások és a környezet iránti tisztelet kialakítására, a hitelesség és a generációk közötti együttélés megőrzésére, valamint az idősebbektől való tanulásra. Célunk a nyersanyagok újrahasznosítása és újrafelhasználása, valamint a természetes önellátás elősegítése.

Egy életre tanítjuk a tanulókat, különös tekintettel az otthoni életre. Ebbe beletartozik néhány térségünkre jellemző feladat is, mint például a szőlőtermesztés és a gyümölcstermesztés. Ebben a tanévben nagyobb figyelmet fordítottunk ezekre a tevékenységekre. Kitértünk nagyapáink, nagyanyáink életébe is, akik kicsit másképp látták el ezeket a feladatokat.

 

Učiteljice so z učenci posebnega programa (PPVI) in z učenci 9. razreda NIS opravile pogovor o vinogradništvu v naših krajih nekoč in danes. Učenci so se o tem pogovarjali tudi s svojimi dedki, babicami, sosedi …

Učenci posebnega programa so v sklopu dneva dejavnosti praktično spoznali jesenska opravila ljudi v sadovnjaku in vinogradu. Spoznali so sadovnjak, kjer so obirali jabolka in hruške iz katerih so nato v šoli  skuhali marmelado.  Obiskali so tudi vinograd, spoznali več vrst grozdja, ter pobrali grozdje, ki je še ostalo na trtah.

Učenci PPVI so dejavnosti izvedli v sodelovanju z našo upokojeno učiteljico in spremljevalko, ki sta učencem pripravili dobrote naših babic in jim ob prijetnem klepetu v zidanici povedale veliko zanimivih zgodb.

Seveda ni manjkal niti langoš.

 

Učenci 9. razreda NIS so se posvetili predvsem vinogradništvu v preteklosti in ga primerjali z opravili v vinogradu v sodobnem času. Na to temu so tudi likovno in literarno ustvarjali. Nastalo je nekaj zanimivih likovnih izdelkov ter zapis učenca 9. razreda.

Ena od učenk 9. razreda je s pomočjo spremljevalke/likovnice ustvarila tudi zanimivo sliko na platnu Lendavske gorice s stolpom Vinarium.

 

 

 

 

 

UNESCO vrtički: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

Na naši šoli pri izbiri projektov izhajamo iz otrok, njihovih sposobnosti in močnih področij. Naše učence, otroke s posebnimi potrebami, učimo za življenje in jih pripravljamo na čim večjo samostojnost v življenju. Priprava in izbira hrane je eden od pomembnih delov samostojnega življenja. Spodbuja nas tudi dejstvo, kako pomembna postajata v današnjem času samooskrba in lokalno okolje.

Za sodelovanje v omenjenem projektu smo se odločili, ker te dejavnosti že tako izvajamo. Imamo svoj zeliščni vrt in zelenjavni vrtiček. Kakor avtorji projekta, tudi mi želimo otroke spodbuditi za opazovanje narave, jih navdušiti, da preživijo čim več časa na prostem, jih seznaniti in razumeti, da nam narava lahko veliko nudi in nas veliko nauči. Ob raziskovanju in opazovanju rastlin in živali v naši okolici in šolskem vrtu se učimo živeti z naravo, se učimo odgovornosti do okolja in skrbi za svoje zdravje. Učenci so se ob tem naučili nekaj osnovnih opravil na vrtu ter odgovornosti do rastlin.

V jesenskih mesecih smo uredili naši stari visoki gredi ter dodali še dve novi. Pred tem smo se seveda seznanili s pripravo visokih gred in zavihali rokave.

Slike povedo več kot besede:

Poskrbeli smo tudi za zasaditev visokih gred. Posadili smo solato, radič, motovilec in čebulo.

Naš jesenski trud je že zgodaj pomladi obrodil sadove. Tako smo pomladi že pobirali svojo solato, motovilec in čebulo ter s tem obogatili naša šolska kosila.

Delo na vrtičku smo si popestrili tudi s pripravo okusne malice. Iz mlade čebule z našega vrta smo pripravili okusen skutin namaz, ki se je zelo dobro podal k naši tradicionalni jedi – langoš.

Medtem ko se je pripravljal skutin namaz je s štedilnika že dišalo po langoših.

Po okusni malici smo poskrbeli še za prazna mesta v visokih gredah. Posejali smo redkvico, rukolo, špinačo, blitvo, bučke, fižol, korenček.

Zdaj pa pridno skrbimo za naše rastline in se veselimo novih dobrot na krožnikih.

Dostopnost