V petek, 22. aprila smo imeli 8. in 9. razred tehniški dan in smo obeležili Dan Zemlje. Namen tega dneva je, da opozorimo družbo na dejstvo, da je planet, na katerem živimo minljiv in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati. Svetovni dan Zemlje je bil prvič organiziran že leta 1970, od takrat pa se vsakoletno obeležuje v več kot 192 državah. Zavedati se moramo dejstva, da Zemljo najbolj ogroža človek. Zaradi človeka so v nevarnosti rastline, ptice in druge živali, oceani, reke, travniki in gozdovi.

Skozi različne dejavnosti smo ponovili kaj je Dan Zemlje, zakaj ga obeležujemo ter kaj vse lahko naredimo za naš planet. Pomembno je kako ločujemo, da lahko iz odpadkov nekatere snovi ponovno uporabimo. Med sabo smo tudi tekmovali in ločevali različne odpadke. Lotili smo se tudi plakata, kjer smo opredelili kdaj je naša Zemlja vesela in kdaj žalostna. Na koncu dneva je še vsak učenec zapisal svojo zaobljubo Zemlji, kako bo skrbel za naš planet.


Április 22-én, pénteken a 8. és 9. osztály tanulóival technikai nap keretében megemlékeztünk a Föld napjáról. Ennek a napnak a célja az, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy a bolygó, amelyen élünk, múlékony és sebezhető, ezért meg kell őrizni. A Föld Napját először 1970-ben szervezték meg, azóta minden évben több mint 192 országban ünneplik. Tudnunk kell, hogy a Földet leginkább az ember veszélyezteti. Az ember miatt a növények, madarak és más állatok, az óceánok, folyók, mezők és erdők is veszélyben vannak.

Különböző tevékenységek keretében megtudtuk, mi is a Föld napja, miért ünnepeljük, és mit tehetünk a bolygónkért. Fontos, hogy hogyan válogatjuk szét a hulladékot, hogy újra fel tudjuk őket használni. Versenyeztünk és szétválogattuk a különböző hulladékokat. Egy plakátot is készítettünk, amelyen meghatároztuk, mikor boldog és mikor szomorú a Földünk. A nap végén minden diák megfogalmazta az ígéretét a Földnek arról, hogyan fog vigyázni a bolygónkra.

Dostopnost