V četrtek, 15. februarja je na šoli potekal šolski Otroški parlament. Udeležili so se ga učenci iz vseh oddelkov. Že drugo leto zapored smo obravnavali temo Duševno zdravje otrok in mladih. Začeli smo čuječe, z nekaj kratkih vaj čuječnosti. Ogledali smo si kratek videofilm o do sedaj izvedenih aktivnostih in ugotavljali, kaj vse že vemo o duševnem zdravju in kaj bi še želeli vedeti. V nadaljevanju smo se osredotočili predvsem na podtemo Moji viri pomoči. Učenci so skozi igro razmišljali in razpravljali o samopodobi, prijateljih, vrstnikih, družini, starših, šoli in širšem okolju kot viru pomoči. Izdelali so plakat. Ugotovili so, da na naše duševno zdravje vplivajo pozitivna samopodoba, druženje s prijatelji, dobri medsebojni odnosi med vrstniki, učitelji, podpora staršev, družine in širšega okolja. Na koncu smo izvolili dva delegata, ki bosta šolo zastopala na medšolskem Otroškem parlamentu v Veliki Polani.

Február 15-én, csütörtökön az iskola megtartotta a gyermekparlamentet, amelyen minden osztály tanulója részt vett. A második egymást követő évben a gyermekek és fiatalok a mentális egészség témáját vitatták meg. A tudatos jelenlétnek fordítottunk néhány gyakorlatot. Megnéztünk egy rövid videofilmet az eddigi tevékenységekről, és megtudtuk, mit tudunk már a mentális egészségről, és mit szeretnénk még tudni. Ezután a Segítségforrásaim altémára összpontosítottunk. Játékokkal a tanulók reflektáltak és megvitatták az önképet, a barátokat, a kortársakat, a családot, a szülőket, az iskolát és a tágabb környezetet mint segítségforrásokat. Készítettek egy plakátot is. Tudatosult bennük, hogy a mentális egészségüket befolyásolja a pozitív énkép, a barátokkal való szocializáció, a jó kortársi és tanári kapcsolatok, valamint a szülők, a család és a tágabb környezet támogatása. Végül két küldöttet választottunk, akik képviselik az iskolát az iskolák közötti gyermekparlamenten Velika Polanában.

 

 

Dostopnost