DELO NA DALJAVO

Spoštovani starši, dragi učenci,

v času šolanja na daljavo sem vam na voljo tudi svetovalna delavka Spomenka Juretič. Name se lahko obrnete v primeru, da potrebujete pomoč ali imate kakršnakoli vprašanja vezana na svetovalno delo, šolsko delo, se srečujete z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. V takšnih situacijah je še posebej pomembno, da se pogovorimo, izrazimo svoje občutke, strahove in negativne misli ter poiščemo načine za soočanje s težavami. Zavedajte se, da v težkih trenutkih niste sami.

V primeru, da potrebujete pomoč, sem vam na voljo na e-mail spomenka.juretic@guest.arnes.si ali na telefonski številki 041 373 462 vsak dan med 8. in 13. uro, oziroma po dogovoru tudi izven tega časa.

Še posebej se obračam na vas učence, da brez zadržkov komunicirate z mano. Lahko na zgoraj naveden način, ali pa predlagajte tudi kakšno drugo možnost, ki je vam ljubša (Skype, WhatsApp, Zoom, Messenger…).

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki, odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NJIZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-Cov-2 krize, so nam z okrožnico sporočili z MIZŠ.

Prav tako so na voljo:

  • TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure. Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.
  • Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delovni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.
  • V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9. do 15. ure), 080 11 55 (od 12. do 18. ure) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ), 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.
  • Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delovnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

Vzemite si čas zase in za svoje najbližje, bodite doma, pogovarjajte se, kuhajte, igrajte družabne igre, hodite v naravo in imejte se radi.

Ostanimo povezani, zdravi in nasmejani.

Spomenka Juretič

svetovalna delavka


A TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT TÁVMUNKÁJA

Tisztelt szülők, kedves tanulók!

A távoktatás alatt a tanácsadó szolgálat is távmunka keretében működik. Ha segítséget használnak vagy kérdésük van a tanácsadó szolgálat munkájával kapcsolatosan, az oktatással kapcsolatosan vagy különböző problémákkal, dilemmákkal és nehézségekkel szembesülnek, nyugodtan forduljanak hozzám. Az adott helyzetben nagyon fontos, hogy beszélgessünk, kifejezzük érzéseinket, félelmeinket, negatív gondolatainkat és közösen megbirkózunk a gondokkal. Ne feledjék, hogy nincsenek egyedül és rám mindig számíthatnak.

Ha segítségre van szükségük, elérhető vagyok minden hétköznap 8.00-tól 13:00 óráig a következő ímélcímen spomenka.juretic@guest.arnes.si vagy 041 373 462-es telefonszámon. Telefonos időpont egyeztetés alapján a leírt elérhetőségi időn kívül is elérhető vagyok.

Kedves tanulók, ti is nyugodtan hívjatok. Számotokra is elérhető vagyok a fenti ímélcímen és telefonszámon. Javasolhattok más kommunikációs eszközöket is (Skype, WhatsApp, Zoom, Messenger…).

Mivel a helyzetek súlyossága némely esetekben túlhaladja ismereteinket és képességeinket, ezért nemzeti szinten elkészítették az intézkedések és segítségforrások gyűjteményét ami elérhető a következő honlap címen https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. A lista tartalmazza a szakemberek és az ellenőrzött programok névlistáját, amelyeket az NJIZ  mentális egészségügyi segítségnyújtás koordinátora készített a SARS-Cov-2 válság idején. Erről a MIZŠ körlevele is tájékoztatott bennünket.

Ugyanugy elérhető számukra:

  • A TOM telefon gyermekek és serdülők számára a 116 111- es számon, naponta 12.00 és 20.00 között elérhető. A Posvet tanácsadói pszichológia segítséget nyújtanak telefonon és videó konzultáció keretében a következő két telefonszámon: 031 704 707 és 031 778 772. Elérhetőek minden munkanapon 8.00 és 18.00 óra között. A Slovenske krovne zveze za psihoterapijo elérhető minden nap 16.00 és 20.00 óra között, a 01 600 93 26-os telfonszámon. Ha mentális szorongással küzd, hívja a 01 520 99 00-s telefonszámot, minden nap 19.00 és 07:00 óra között. A Samarijan és a Sopotnik bizalmas telefonszáma 166 123, elérhető a nap 24 órájában.
  • További segítséget kaphat a helyi egészségügyi központokban, ahol a Gyermek- és serdülők mentális egészségügyi központok, Az egészségfejlesztési központok és Az egészségügyi oktatási központok működnek. Az elérhetőségeket és a munkaidőt a fent említett honlapon találják.
  • Erőszak esetén kapcsolatba léphetnek az SOS Társasággal a 031 699 333-as telefonszámon (9.00-től 15.00 óráig) és a 080 11 55-ös telefonszámon (12.00-tól 18.00 óráig) és a drustvo-sos@drustvo-sos.si vagy a Društvo za nenasilno komunikacijo a 031 770 120-as (LJ), 031 546 098-as (KP) telefonszámokon, minden nap 8.00-tól 20.00-ig.
  • A 080 14 04-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálat, amely minden munkanapon 8:00 és 20:00 óra között működik, válaszokat ad a koronavírussal kapcsolatosan. A kérdésekre orvostudományi hallgatók válaszolnak különböző szakterületek szakértőinek támogatásával.

Szakítsanak időt magukra és családtagjaikra, maradjanak otthon, beszélgessenek, főzzenek, játszanak társas játékokat, menjenek ki a friss levegőre és szeressék egymást.

Maradjunk kapcsolatban, őrizzük meg egészségünket és legyünk mosolygósak!

Spomenka Juretič

tanácsadó

Dostopnost