Teden otroka® je program Zveze prijateljev mladine Slovenije že od leta 1954. Besedna zveza “teden otroka” je zaščitena že od leta 2011 in se zapiše z veliko začetnico Teden otroka®.

TEDEN OTROKA® 2023: ZAKAJI IN ZATOJI RADOVEDNOSTI
Radovednost pomeni zanimanje za različne stvari. Vodi nas k odkrivanju sveta okoli nas in raziskovanju znanja. Ko smo radovedni, se “aktiviramo” in začnemo raziskovati tisto, kar nas zanima. Z radovednostjo napredujemo, prihajamo do novega znanja, novih izkušenj in spoznanj. Otroci kažejo radovednost s spraševanjem ter željo po odkrivanju nečesa novega. Otroci so radovedni do vsega, kar počnejo, kar opazujejo. Skozi igrivo raziskovanje zadovoljijo svojo radovednost in jo na ta način razvijajo. Otroci niso zaznamovani s predsodki, domnevami ali zgodovinskim okvirom, ki lahko razblini to, kar opazujejo in spoznavajo. Radovednost pomaga otrokom odkrivati in razumeti svet. Najpogostejše otroško vprašanje je “zakaj …”, temu pa sledi odgovor: “zato …”. In zato tudi takšen naslov letošnje osrednje teme.

V letošnji poslanici dr. Miha Kos, ambasador Tedna otroka 2023, o radovednosti pravi takole:
“Brez radovednosti človeštvo ne bi preživelo. Radovednost rodi ustvarjalnost, ta pa naprej inovativnost in podjetništvo. Vendar to ne gre čisto samo od sebe. Potrebno je vlagati energijo, ki se ji reče: “USTVARJANJE VARNEGA OKOLJA ZA DELANJE NAPAK”! Lastne napake so najboljša šola. Na lastnih napakah se učimo. Na lastnih – ne na tujih. Zato je tako pomembno, da napake dopuščamo, jih nagrajujemo in nikakor ne kaznujemo. Dopuščanje napak pomeni spodbujanje radovednosti, ustvarjalnosti in učenja. Kaznovanje napak pomeni ubijanje radovednosti. Einstein je dejal: “Kdor še nikoli ni naredil napake, še nikoli ni ustvaril ničesar novega.” 

DEJAVNOSTI NA NAŠI ŠOLI V TEDNU OTROKA/TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEKHÉT KERETÉBEN:

Dan/nap Datum/dátum Vsebina/tartalom
Ponedeljek/ Hétfő 2. 10. 2023 dan dejavnosti in delovni dan- tehniški dan (NIS 2,3)/ tevékenységi nap és munkanap – technikai nap (NIS 2,3)
Torek/ Kedd 3. 10. 2023 skupni dan dejavnosti – športni dan/ közös tevékenységi nap – sportnap
Sreda/ Szerda 4. 10. 2023 dan dejavnosti – delovni dan (PPVI 1)/ tevékenységi nap – munkanap (PPVI1)
Četrtek/ Csütörtök 5. 10. 2023 skupni dan dejavnosti – tehniški dan; Ustvarjalne delavnice/ közös tevékenységi nap, kézműves műhelymunkák
Petek/ Péntek 6. 10. 2023 Evakuacija/ Evakuáció

 

Vir: https://www.zpms.si/programi/teden-otroka/

 

Dostopnost