ŠOLSKI EKOVRT

Koordinator oz. vodja projektnega tima / A projekt csoport vezetője:
Tanja Tratnjek

Projekt »Šolski ekovrt« nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Članstvo v programu daje znanja in pomembna »orodja« za privlačno in učinkovito vzgojo za trajnostni razvoj. S pomočjo teh orodij lahko otrokom in mladostnikom omogočimo neprecenljivo možnost ustvarjanja in sodelovanja na ekovrtu kot sodobnem, interaktivnem učnem in vzgojnem pripomočku.
Učenci se skozi delo v naravi znova čutijo povezane z naravo, kar poveča njihovo povezanost s samim seboj in soljudmi. Učijo se na prostem in tako jih ozaveščamo in spodbujamo za samooskrbo.

Cilji projekta/ A projekt céljai:
• spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok,
• oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
• spoznavanje ekološke pridelave in permakulture,
• spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike,
• prepletanje vsebin dela na šolskem ekovrtičku s vsebinami pri pouku,
• učenci spoznavajo kaj potrebujejo živa bitja za življenje in ohranjanje zdravja,
• spodbujanje gibanja in dela na vrtu.

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2023/2024:
2023/2024-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében:
• priprava vrtička na jesen, zimo, pomlad in poletje,
• rokovanje z pripomočki za delo na vrtu,
• poznavanje pomena ekološkega vrtnarjenja,
• sejanje in sajenje različnih vrst zelenjave in zdravilnih rastlin,
• priprava hrane z ekološkega vrtička,
• priprava čajev, mazil, mil in začimb,
• ureditev vrtička za sprostitev in učenje.

Spletna stran: http://www.solskiekovrt.si/

Dostopnost