EKOŠOLA

Koordinator oz. vodja projektnega tima / A projekt csoport vezetője:
Tanja Tratnjek

Člani projektnega tima / A projekt csoport tagjai:
Roberta Turk
Timoteja Omar

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Namen programa je tudi uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), razvijati pozitivne medsebojne odnose ter vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2023/2024:
2023/2024-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében:

V sklopu programa smo izbrali pet glavnih projektov znotraj programa:

1.       Odpadkom dajemo novo življenje

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem   in skozi različne aktivnosti otrokom in mladim predstaviti sestavo različnih vrst embalaže ter vire iz katerih je embalaža pridobljena, o stanju naravnih virov in njihovem ohranjanju.

 2.       Šolska VRTilnica

Ta projekt omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka (pouk v naravi) ali izven šolskih aktivnosti, kot koristno preživljanje prostega časa v zdravem okolju. Šolski vrtovi lahko postanejo mesto za osvajanje novih znanj, veščin in navad, ki ostanejo za celo življenje.

Prijavili se bomo na natečaj »Šolski vrt skozi fotografijo« ter »Kam gre naš pridelek«.

3.       Ekobranje za ekoživljenje

Zaradi široke naravnanosti projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok, učencev in dijakov k branju literature z ekološko tematiko in tako prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekovrtcev in ekošol.

Sodelovali bomo tudi pri likovnem natečaju »ohranjanje biotske pestrosti in voda«  (skrb za živali in rastline, spoznavanje živalskih in rastlinskih vrst, živali in rastline skozi letne čase, pomen vode …).

4.       Altermed

Pri tem projektu se šola predstavi na sejmu Altermed – Green Vita, kjer se izpostavlja pomen zdravja, naš odnos do zdravja.

5.       Hrana ni za tjavendan

Spodbuditi otroke, učence, dijake, zaposlene in starše k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano. Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov. Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.

Znotraj tega projekta bom sodelovali pri natečaju »Reciklirana kuharija« in likovno-grafični natečaj na temo »trajnostni rojstni dan – brez zavržene hrane!«

    Spletna stran “Ekošole”: https://ekosola.si/

Dostopnost