MOTIVAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta – A projekt megnevezése: MOTIVAGE PROJEKT, INTERREG SI – HU

http://www.si-hu.eu/motivage/

http://www.si-hu.eu/

 

Koordinator oz. vodja projektnega tima – A projekt csoport vezetője:

MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás – Mateja Kučan, projektni vodja

 

Člani projektnega tima – A projekt csoport tagjai:

 • Natalija Gojnik, strokovni delavec VI
 • Árpád Fodor, strokovni delavec VII
 • Piroska Kelenc, računovodja

 

Konzorcijski partnerji – nosilci – Konzorciumi partnerek:

 1. MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás – https://muraba.hu/hu/
 2. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd – http://gondozasikozpont-sztg.hu/
 3. Rendelőintézet Szentgotthárd – http://www.rendelointezetsztg.hu/
 4. Dom starejših Lendava Idősebb Polgárok Otthona Lendva – http://www.dslendava.si/sl/
 5. Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű

Általános Iskola – https://www.dos2-lendava.si/

 

Opis projekta – A projekt leírás:

 

MOTIVAGE bo območje Lendave in Monoštra oblikoval v integrirano, starejšim prijazno regijo, kjer se spodbuja družbeno in gospodarsko udeleževanje ter podpira odgovoren in samostojen način življenja, povečujoč aktivno in dostojno življenjsko dobo starejših v dobrem zdravstvenem stanju, s tem pa tudi razbremenitev institucij, ter krepitev družbene kohezije. Projekt bo z izoblikovanjem strateških okvirov in s širokim sodelovanjem institucionalnih, storitvenih, gospodarskih, civilnih in lokalnih samoupravnih partnerjev uresničeval inovativne in na obeh straneh meje ciljajoče ukrepe: zdravstvena prevencija; nudenje pomoči na domu s signalizacijskim sistemom; prostovoljstvo na osnovi medgeneracijskega sodelovanja (kjer starejši niso le prejemniki pomoči); gospodarska reaktivacija. MOTIVAGE bo identificiral administrativne, pravne in finančne ovire kompleksnega razvoja starejšim prijazne obmejne regije s podporo podobnim obmejnim iniciativam ter spodbujal preoblikovanje čezmejnih strokovnih političnih okolij nudenja socialnih storitev.

Vir sofinanciranja: ERDF, 85%

A MOTIVAGE projekt Lendva és Szentgotthárd térségét egy integrált, idősbarát régióvá alakítja, ahol a társadalmi és gazdasági résztvétel előmozdítása az elsődleges cél, valamint támogatja a felelős és független életmódot, növeli a jó egészségben maradó idősek aktív és tiszteséges életét, ezáltal könnyíti az intézményekben folyó munkát, és erősíti a társadalmi kohéziót. Stratégiai keretek kialakításával és széles körű együttműködéssel az intézményi, szolgáltatási, gazdasági, civil és helyi önkormányzati partnerek innovatív és célzott intézkedéseket hajtanak végre a határ mindkét oldalán: egészségügyi előigazgatást; jelzőrendszerrel ellátott otthoni segítségnyújtást; generációk közötti együttműködésen alapuló önkéntességet (ahol az idősek nem csak a támogatás kedvezményezettjei); gazdasági újra aktiválást. A MOTIVAGE a hasonló határ menti kezdeményezések támogatásával azonosítja az idősebb baráti határ menti régió összetett fejlődése előtt álló adminisztratív, jogi és pénzügyi akadályokat, és előmozdítja a szociális szolgáltatások nyújtása érdekében a határokon átnyúló szakmai politikai környezet átalakítását.

Társfinanszírozás forrása: ERFA, 85%

 

 

Povzetek stroškovnega načrta projekta  / A projekt költségvetésének összefoglalása

Cilji projekta – A projekt célkitűzései

 • Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja – A generációk közötti együttműködés előmozdítása
 • Ohranjanje narodnostne kulture – Az etnikai kultúra megőrzése
 • Razvijanje dejavnosti PROSTOVOLJSTVA – Az ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE
 • Razvoj gibalnih in športnih sposobnosti otrok in odraslih/starejših oseb – A gyermekek
 • és felnőttek/idősek fizikai és sport képességeinek fejlesztése
 • Reaktivacija starejših oseb – Az idősek újra aktiválása
 • Prostočasovne dejavnosti za starejše – Szabadidős tevékenységek időseknek

 

Trajanje – Időtartam:

 • 30 mesecev (01. 03. 2020 do 31. 08. 2022)

 

Dejavnosti:

10.9.2020 – BALINANJE Z DRUŠTVOM UPOKOJENCEV – 2020.09.10. – BOCSAGOLYÓZÁS A NYUGDÍJASOK EGYESÜLETÉVEL

 

23.9.2020 – KROS IN IGRE Z ŽOGO, NOGOMET – 2020.09.23. – KROS ÉS LABDAJÁTÉKOK, LABDARÚGÁS

 

11.10. 2020 (skozi celo šolsko leto) – INDIVIDUALNA UČNA POMOČ UPOKOJENE SPECIALNE PEDAGOGINJE) – 2020. 10. 11. (a tanév során) – A NYUGDÍJAS GYÓGYPEDAGÓGUS EGYÉNI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA

 

22., 23.10.2020 – PRIVIJANJE VIJAKOV (sodelovanje s podjetjem Usol, razvoj,proizvodnja in inženiring d.o.o. Lendava) – 2020.10.22. – CSAVAROZÁS (együttműködés az Usol – fejlesztés, gyártás és gépészet d.o.o. Lendva vállalattal)

 

26.10.2020 – 24 .12.2020 – PRIPRAVA IN DOSTAVA TOPLIH OBROKOV – 2020.10.26. – 2020.12.24. – MELEG ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS KISZÁLLÍTÁSA

 

14., 15.1.2021 – RAZVOZ IN RAZDELITEV MADŽARSKIH KNJIG – 2021.01.14. – MAGYAR KÖNYVEK KISZÁLLÍTÁSA ÉS SZÉTOSZTÁSA

S strani Madžarske smo prejeli precejšnje število različnih knjig. Knjige smo pregledali in jih po tri razdelili v vrečke. 20 starejšim občanom Lendave smo knjige tudi dostavili na dom. Občani so se knjig razveselili, saj si bodo z njimi krajšali čas.

A magyar államtól különböző könyveket kaptunk. A könyveket áttekintettük és három zacskóba válogattuk, majd azokat 20 idős polgárnak kiszálítottuk. A megajándékozott polgárok nagyon megörültek a könyveknek, hiszen az olvasás kellemes időtöltés.

 

28.1.2021 – PREDSTAVITEV APLIKACIJE ALMONDO – 2021.01.28. – AZ ALMONDO APPLIKÁCIÓ BEMUTATÁSA

Predstavili so nam kombinacijo aplikacije, tabličnega računalnika in igralne plošče Almondo, ki temelji na principu duševne in telesne aktivnosti ter zdrave prehrane. Almondo je zanimiv trening za osvežitev znanja in spomina, kakor tudi gibalni trening, pa ne samo za starejšo populacijo, ampak tudi za celotno družino. Almondo je nekakšna podpora vsem oskrbovalcem, sorodnikom in negovalnemu osebju in idealna kot preventiva za starejše, družine, otroke, podjetja. Aplikacija je medgeneracijska in primerna za vse ljudi, ne glede na njihovo starost. Na voljo je v desetih jezikih, vsebine se nadgrajujejo in so na voljo v treh težavnostnih stopnjah. Lahko se uporablja kot individualni trening, trening v dvoje, je poučna in zanimiva igra za celo družino.

Bemutatásra került az Almondo kombinációs applikáció, amely kezelhető táblagépről vagy Almondo játéktábláról. Az applikáció a mentális és fizikai aktivitás és egészséges táplálkozás elvén alapul. Számos pozítiv oldala van, hiszen alkalmas arra, hogy felfrissítse tudásukat és emlékezetünket, ugyanakkor mozgásképzést is biztosít minden generáció és család számára.  Az Almondo egyfajta támogatást nyújtó  prevenciós segédeszköz minden szállító, rokon, gondozó személy számára, valamint ideális az idősebbek, családok, gyerekek és vállalatoknak is. Alkalmas minden nemzedék számára, kortól függetlenül.  10 nyelven érhető el, a tartalom folyton  frissül, valamint három nehézségi szinten játszhatók a játékok. Egyéni képzésként, párosképzésként, de ugyanakkor tanulságos és érdekes játékként is lehet alkalmazni.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 
 
 
Dostopnost